Obraz

Štruktúra slovenských janičiarov

Nevytvárame Ortu, lebo tá by sa musela tvoriť na základe medzinárodnej celosvetovej spolupráce. Zatiaľ vytvárame džemaat. Tovarišstvo má boeluek č. 100. Kým nebude naplnený stavom aspoň 18 strelcov, bude sa doplňovať z externých janičiarov, alebo prírastkov v rámci Tostabur. Akonáhle bude stav plný a ďalšie skupiny budú vytvárať janičiarov, založí sa ďalší boeluek podľa dohovoru. Ak sa naplnia tri boelueky, vznikne džemaat, ktorý sa bude doplňovať do stavu 5 boeluekov: červeného, modrého, zeleného, bieleho a čierneho Veliteľský káder sa však od začiatku bude vytvárať ako v džemaate: Každých 6-10 strelcov bude mať onbašiho (jeden zo strelcov) Každá skupina bude mať nárok na titulárneho bajrakdára (zástavníka) a bubeníka (mehter-joldaša) a veliteľa podľa veľkosti telesa. (Od 6 mužov odabaši, od 12 mužov karakoludží, pri 18 mužoch čorbadži. Titulárne funkcie sa však nebudú uplatňovať pri spoločných akciách. Tam budú platiť výkonné funkcie. Veliteľom celého telesa, kým nás nie je dosť na yeni-čeri effendiho je baš-jahjabaši.


Štáb:

1. Baš-jahjabaši (veliteľ džemaatu – spodobnený ako jeni-čeri- agasi) Velí akciám a na účely velenia v poli má zástupcu Sekbanbašiho, vybraného z boeluekbašiov, alebo ich zástupcov. Je ním spravidla organizátor akcie, alebo ním poverený reprezentant. Predsedá dívánu janičiarskeho zboru a je volený na funkčné obdobie zo skupiny, na ktorej je rad pre tento čas byť na čele zboru. Nie je to stála personálna funkcia!
2. Do 5 boeluekbašiov – Veliteľov boeluekov (čorbadžiov) Sú to vedúci skupín, alebo nimi poverení velitelia skupinových oddielov. Ak skupina nemá plný stav, stavia karakolúdžiho, ktorý môže boeluekbašiho zastupovať ako služobne mladší a teda nemôže byť sekbanbašim.
3. Do 10 karakoludžích – veliteľov poloddielov (neúplných oddielov) Sú zástupcami boeluekbašiov.
4. Do 25 odabašich (onbašich) veliaci desiatkam
5. jeden Čavuš-baši + jeden čavuš – posol a pisár v jednej osobe. Čavuš baši eviduje stavy jednotiek a každý boeluekbaši je povinný u neho stavy aktualizovať. Pomocou pisára vydáva fermany a eviduje ich kópie.)
6. Jeden kethueda-bej so zástupcom kátibom spravujú kasu, vyplácajú a vyberajú platby.
7. Jeden muchzir- aga (ubytovateľ) rieši táborové problémy
8. Jeden Jeni-čeri effendi (poriadkový veliteľ)
9. Jeden Muftí (predmodliteľ a strážca obradov) stará sa o nácvik modlitieb a v rámci akcií o ich realizáciu vrátane určenia výkonného muezzína. Stará sa o štýlovosť.