Obraz

Zbor (Odzag, dzemaat) sa v súčasnosti skladá zo štyroch skupín (Od),(boeluekov) s vlastnými zástavami
* Oda Tostabur (Tobruk)
* Oda Cassanova (Kásim)
* Oda Sarus (Sarbaz)
* Oda Aramis (Ajran)

Do ody Kásim (Cassanova) sa pridajú 2 členovia skupiny Ricasso.

Organizačné oddiely (Boelueky, ody) sú nasledujúce:
 1. Červený z ody Tobruk (Tostabur) – 6 členov mužstva
 2. Červený z ody Sarbaz(Sarus) 6 členov mužstva a Ajran (Aramis) 5 členovia mužstva
 3. Modrý z ody Tobruk (Tostabur) – 7 členov mužstva
 4. Zelený z ody Kásim (Cassanova) – 10 členov mužstva

Úhrnom 32 joldašov, z toho však 4 onbašiov.

Okrem toho stavajú kostýmovo členovia ody Tobruk (Tostabur) dvoch Solakov, jedného Beyka, jedného Čorbadžiho, jedného Baš-jahjabašiho a jedného Karakolúdžiho.