Obraz

Slovenský janičiarsky zbor je združenie skupín historického šermu a jednotlivých členov, ktorý sa zaoberajú obdobím tureckých vojen na tomto území a predstavujú janičiarsku jednotku tureckej armády.

Zbor bol založený 21.10.2006 na stretnutí vo Svätom Jakube, ktorého sa zúčastnili vedúci skupín historického šermu:
  Tovarišstvo - Peter Koza
  Cassanova - Ivan Belička
  Ricasso - Rastislav Horský
  Aramis - Paľo Valouch

Aktuálny stav zboru je :

 32 strelcov
 4 zástavníci
 4 bubeníci
 2 solaci
 1 beyko
 1 poručík
 1 kapitán
 1 veliteľ

čiže úhrnom 46 členov.
Okrem toho vojenská hudba Mehter z 5 externistov